You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom

Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom

Kod određivanja naslova za ovu knjigu nije bilo mnogo razmišljanja, jer naslov: Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom, kazuje sve i predstavlja jedinstven udžbenik ove vrste u svetu, jer se do sada niko, uključujući i zvaničnu medicinu, nije bavio terapijom u skladu sa krvnom grupom. Osim transfuzije i transplantacije, zvanična medicina, a ni farmakologija, do današnjeg dana nije uzimala u obzir ovu dragocenu komponentu. Verovatno je to i razlog što je procenat uspešnosti u izlečenju na globalnom nivou svega 27%. Sa druge strane, upornost ljudi u traženju bezbednijeg, efikasnijeg leka, van konvencionalne medicine, nije dala očekivane rezultate, ne toliko zbog otpora koji pruža medicinski establišment, već zbog toga što ni prirodni lekovi nisu, niti mogu biti univerzalni, odnosno primenljivi za sve krvne grupe. Kao što nema univerzalnog goriva koje može pokretati sve motore, nema ni univerzalnog leka za sve ljude. Otuda se upravo i u napomenama za korišćenje sintetičkih lekova ukazuje na njihove neželjene efekte i kontraindikacije. U fitoterapiji, u skladu sa krvnom grupom, primenjuje se princip „ključ i brava“. Dakle, nema neželjenih efekata niti kontraindikacija. Od ponuđenih lekovitih supstanci, čiji je izbor izvršen u skladu sa krvnom grupom pacijenta, organizam će apsorbovati ono što mu je potrebno, a ono što nije od koristi istog dana će napustiti telo. Za razliku od toga, nasumice prepisan lek od strane lekara (bez uvida u hemijski sastav leka i njegovu usklađenost sa krvnom grupom) je greška isto toliko koliko i nasumice data transfuzija. Kao što smo sigurni da krvnu plazmu možemo dati samo od poznatog davaoca (u skladu sa krvnom grupom primaoca), tako moramo biti sigurni da svaki lek mora biti u skladu sa krvnom grupom pacijenta. Za sada se to ne čini i zato imamo poražavajuće stanje u zdravstvu. Ta slika se ne može promeniti ni pojavom velikog broja suplemenata i masom prirodnih lekova sve dok se ovoj značajnoj činjenici ne udovolji.

Osnovna metoda kojom se knjiga bavi jeste fitoterapija. Paralelno sa primenom biljnih agenasa, u metod su uključeni još i razni načini detoksikacije organizma i podizanja imuniteta, zatim usaglašavanje biljnih preparata sa krvnom grupom klijenta, a uz to i preporuke o ishrani te razmatranje magnetoterapije, kao i gladovanja kao dodatnih načina za podršku organizmu.

Knjiga je rezultat namere autora da širu čitalačku publiku upozna sa magičnim mogućnostima lekovitog, neškodljivog bilja kako u svojstvu prirodnog leka, tako i kao dodataka ishrani. U početku pisanja postojala je praktična potreba da knjiga bude jedinstveni priručnik za uspešno sprovođenje fitoterapije, za ublažavanje tegoba kod najtežih oblika oboljenja: kancera na mekim tkivima, ciroze jetre, štitne žlezde, leukemije. U kasnijoj fazi, sasvim spontano, došlo se na ideju da to bude jedan sveobuhvatan priručnik u kome će se izneti tajne uspeha, praktična iskustva, protokoli lečenja, način pravilne ishrane, recepture. Najveći deo iznetih informacija rezultat je ličnog istraživanja i zapažanja autora u veoma dugom periodu (tri generacije). Ono što krasi čitav ovaj projekat jeste jedinstven, po prvi put na svetskoj sceni, pokušaj da se u okviru terapije uzima u obzir krvna grupa pacijenta, pored vrste i stepena oboljenja, starosne granice, telesne težine. Drugim rečima to je individualni pristup rešenju problema, jer, u principu, ne postoje dva ista pacijenta, te samim tim ni dva ista pristupa pomoći. Uz sve ovo vodilo se računa i o upotrebi sintetičkih lekova koji se konzumiraju po preporuci lekara.